Enligt konsumentverket lagar och regler, har vi ingen återköp för livsmedel.

ref.
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

Senaste uppdatering den : 2020-08-14 22:52:58